Organizing Committee

Chair

 • Makoto Arita

  (Keio Univ. / RIKEN)

Co-chairs

 • Takehiko Yokomizo

  (Juntendo Univ.)

 • Makoto Murakami

  (Univ. of Tokyo)

 • Makoto Ito

  (Kyushu Univ.)

 • Shinji Yokoyama

  (Chubu Univ.)

 • Yukihiko Sugimoto

  (Kumamoto Univ.)